Okrsková soutěž v požárním útoku 29. 5. 2011

Sbor dobrovolných hasičů Hroznatín ve spolupráci s Obcí Hroznatín uspořádal dne 29.května 2011 u rybníku Slamák okrskovou soutěž v požárním útoku k 60. výročí založení SDH Hroznatín. Součástí byla i soutěž v netradiční štafetě o sele, kterou nečekaně vyhrály děti z Hroznatína.

Okrskové soutěže se zúčastila 4 družstva mužů a 2 družstva žen. Na závěr předvedla útoky 3 družstva mladých hasičů z Rudíkova.

Výsledky soutěže v požárním útoku muži:
1. místo Trnava, 2. místo Hroznatín, 3. místo Rudíkov, 4. místo Horní Heřmanice

Výsledky soutěže v požárním útoku ženy:
1. místo Rudíkov A, 2. místo Rudíkov B

Hlavní sponzoři akce: Obec Hroznatín, Zezula – jatka Rudíkov, p. Radka Vlachová

Poděkování patří i hasičům z Rudíkova a Vlčatína za zapůjčení potřebného vybavení a všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci akce.

Sdílet