Setkání před rodným domem arm.generála L. Svobody 23. 11. 2013

V sobotu 23. listopadu 2013 se před rodným domem armádního generála Ludvíka Svobody uskutečnilo tradiční setkání spojené se 7. ročníkem turistického pochodu Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody. Pochod pořádá Klub českých turistů v Trnavě a počet účastníků se každoročně zvyšuje.

Pietního aktu u pamětního kamene se zúčastnili i veteráni 2. světové války. Po úvodním slovu pana PaeDr. Lázničky z odbočky Společnosti Ludvíka Svobody ve Velkém Meziříčí pronesl projev předseda Společnosti L. Svobody pan Ing. Ludvík Engel, předseda Národní rady Klubu českého pohraničí pan Ing. Karel Janda, a generální převor Mezinárodního řádu Křížovníků s červeným srdcem, člen SLS a organizátor přestavby jemnického zámku na vojenské sanatorium pan Bc. Jiří Stanislav. Cy. Prior Generalis. Mezi pozvanými hosty nechyběl pan Josef Zahradníček, nově zvolený poslanec za Kraj Vysočina. Tradičně se setkání účastní i občané Hroznatína i okolních obcí.

Paní prof. Zoe Klusáková – Svobodová pozdravila všechny přítomné a předala Pamětní medaili Ludvíka Svobody Janě a Juraji Görčöšovým, a to za aktivní práci ve Společnosti L. Svobody.

Na závěr položili zástupci společenských organizací, vojenských posádek i jednotlivci květinové dary k pamětnímu kameni.

Sdílet