Setkání u pamětního kamene Ludvíka Svobody 22. 11. 2014

Společnost Ludvíka Svobody spolu s Historickou skupinou 1. armádního sboru v SSSR, Československou obcí legionářskou, Českým svazem bojovníků za svobodu, Klubem českého pohraničí a Klubem českých turistů Vysočina- odbočka Trnava uskutečnili již tradiční setkání v Hroznatíně. Setkání k uctění památky bývalého prezidenta Československé republiky armádního generála Ludvíka Svobody se uskutečnilo u pamětního kamene před rodným domem L. Svobody u příležitosti 119. výročí jeho narozenin. 
Mezi významnými hosty nechyběla dcera bývalého prezidenta paní prof. Zoe Klusáková, poslanec Parlamentu ČR pan Josef Zahradníček, radní Kraje Vysočina paní RNDr. Marie Kružíková, zástupci pořádajících organizací a váleční veteráni. Po pozdravných projevech položili hosté květiny k pamětnímu kameni L. Svobody. Ve výstavním prostoru rodného domu mohli návštěvníci shlédnout prezentaci Multimediálního průvodce Karpatsko-dukelskou operací www.dukla1944.com.

Turisté z Trnavy, Rudíkova a ostatních obcí spojili setkání s tradičním Pochodem krajem Ludvíka Svobody. Klub českých turistů Trnava pro ně připravil pohoštění u lesácké boudy u Hroznatína. Čerstvě opečené špekáčky přišly jistě vhod…

Sdílet