Tříkrálová sbírka 9. 1. 2010

Sobota 9. ledna 2010 patřila u nás Tříkrálové sbírce na podporu projektů Charity. Akce je celostátně pořádána již podesáté – v naší obci chodili tři králové osmkrát… Letos nás počasí zklamalo, a tak se děti střídaly… Děkujeme koledníkům Blance, Ondrovi, Katce a Pavlíkovi a hlavně všem dárcům. V Hroznatíně se letos vybralo celkem 4.315,- Kč. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky v okolních obcích:

Rudíkov 16.731,-

Oslavička 3.890,-

Přeckov 6.750,-

Vlčatín 8.420,-

Hroznatín 4.315,-

celkem 44.191,-

Sdílet