Tříkrálová sbírka 2013

Ač počasí zrovna tříkrálově nevypadalo, vydali se první lednovou neděli naši Tři králové vybrat nějaký peníz ve prospěch Oblastní charity v rámci celonárodní sbírky. V Hroznatíně vybrali celkem 4.401,- Kč. Poděkování patří všem štědrým dárcům.

Výtěžky Tříkrálové sbírky v okolních obcích:
Rudíkov           17.735,- Kč
Oslavička          4.710,- Kč
Přeckov             7.750,- Kč
Vlčatín              9.660,- Kč
Hroznatín          4.401,- Kč
Nový Telečkov    4.440,- Kč
Celková částka  48.296,- Kč

Sdílet