Tříkrálová sbírka 2016

Sotva jsme oslavili Nový rok 2016, už na naše dveře zvonili Tři králové – Hanička, Šárka a Vítek – v doprovodu hvězdičky Ivanky. Ve prospěch sbírky pro Charitu ČR se v Hroznatíně vybralo 4.250,- Kč. Na území okresu Třebíč sbírku zašťiťuje Oblastní Charita Třebíč. Letos se v třebíčském okrese opět zapojilo na 1500 dobrovolníků a obešli s pokladničkami přibližně 200 osad, obcí a měst. Pro sbírku bylo zapečetěno 469 pokladniček. Výtěžek je 2 278 688 Kč, tedy o 99 066 Kč více než před rokem, což je radostná zpráva.

Jak bude použita Tříkrálová sbírka 2016 v Oblastní charitě Třebíč

Nejdůležitější bude výstavba nového Domova pro matky v Třebíči i se zázemím pro Ranou péči Třebíč, která se věnuje malým dětem s postižením a jejich rodinám. Z části výtěžku se dokončí stavební práce na Gen. Sochora, kde sídlí služby pro seniory, lidi s postižením a nemocné. Pečovatelská služba plánuje zakoupit auto k poskytování svých služeb na okrese. Ze sbírky bude hrazena humanitární pomoc a materiální či finanční pomoc lidem v sociální a zdravotní nouzi.

Poděkování ředitele Oblastní charity Třebíč

„Milí koledníci, děkuji vám za vaše letošní nasazení v Tříkrálové sbírce. Opět jste odvedli vynikající práci v náročných podmínkách, ať už jde o rozmary počasí nebo dlouhé unavující putování od domu k domu. Děkuji, že jste to nevzdali a dotáhli až do konce, a tak jsme se společně dočkali dobrého výsledku. Důležité je i to, že jste přinesli do domácností radost a Boží požehnání a přeji vám, aby se ho v hojnosti dostalo i vám.

Chci poděkovat všem ostatním, kteří máte zásluhu na Tříkrálové sbírce. Vážím si vaší přízně, která je pro nás motivací k další práci. Stále lepší výsledky Tříkrálové sbírky svědčí o tom, že jste ji přijali a chcete mít skrze ni podíl na pomoci druhým lidem, kteří v různých svízelných situacích naši podporu potřebují,“

Petr Jašek, ředitel třebíčské Charity.

Sdílet