Tříkrálová sbírka 3. 1. 2015

O co byli čerti s Mikulášem pomalejší, o to byli letos rychlejší Tři králové… Přispěchali  už první lednovou sobotu, aby do kasiček vybrali peníze pro ty, kteří je potřebují. Tři králové Vítek, Hanička a Šárka si vysloužili i opravdické krále z perníku. Počasí nám tentokrát přálo, bylo nám dobře do kroku i do skoku.

Výtěžek tříkrálové sbírky bude využit na podporu projektů České katolické charity. Charita děkuje všem štědrým dárcům.

Výtěžek tříkrálové sbírky v Hroznatíně a okolních obcích v roce 2015:
Rudíkov              18.170,- Kč
Oslavička              5.121,- Kč
Přeckov                 5.980,- Kč
Vlčatín                  9.405,- Kč
Hroznatín              4.630,- Kč
Nový Telečkov        4.890,- Kč
Celkem                 48.196- Kč

Sdílet