Tříkrálová sbírka 4. 1. 2014

V sobotu 4. ledna procházeli naší vesnicí tři králové – Šárka, Vítek a Pája, aby pomohli při celonárodní Tříkrálové sbírce. Oblastní charita Třebíč děkuje koledníkům a všem ochotným dárcům za přispění do kasiček. Z výtěžku sbírky budou financovány projekty Oblastní charity Třebíč a individuální pomoc lidem v těžké situaci. V Hroznatíně bylo vybráno celkem 4.115,- Kč.

Vybrané částky v okolních obcích:
Rudíkov                16.116,- Kč
Oslavička               5.315,- Kč
Přeckov                  7.130,- Kč
Vlčatín                  10.362,- Kč
Hroznatín                4.115,- Kč
Nový Telečkov          5.030,- Kč
Celkem                  48.068,- Kč

Sdílet