Úprava dětského hřiště 7. 5. 2010

Naše obec dostala prostřednictvím programu Obnovy venkova Kraje Vysočina dotace na dovybavení dětského hřiště. Firma Tomovy parky dodala dětské hrací prvky, které byly zabudovány namísto starších poškozených prvků. Děkujeme všem, kteří při akci ochotně pomohli.

Sdílet