Tříkrálová sbírka 6. 1. 2018

Oblastní charita Třebíč děkuje všem koledníkům a dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. V Hroznatíně se letos vybralo 5.190,- Kč. Na celém okrese Třebíč vynesla sbírka 2.676.036,- Kč, což je o 259.171,- Kč více než vloni, kdy se vybralo 2.416.865,- Kč.

Celorepublikově proběhl letos již 18. ročník sbírky, v naší obci chodili tři králové s kasičkou pošestnácté. Děkujeme za příjemné přijetí a otevřené dveře i srdce…

Tři králové – Šárka, Hanička, Ivanka…

Sdílet