Oznámení obce

Oznámení obce:

Firma ESKO-T

  • oznamuje, že na Velký pátek bude probíhat svoz komunálního odpadu jako každý pátek.
  • Od 3. května 2019 začíná letní svoz, tzn. že budou svážet komunální odpad 1x za 14 dní.
  • Od 16. 4. do 18.4. bude na místě obvyklém přistavenvelkoobjemový kontejner na odpad.Žádáme občany, aby zvážili, jaký odpad budou do kontejneru ukládat.
  • Vžádném případě se mezi odpadem nesmí objevit pneumatiky! Při zjištění této skutečnosti nebude kontejner vyvezen a obci hrozí pokuta.
  • Pod přístřeškem na kontejnery se objevil nový černý kontejner na ukládání rostlinných olejů zdomácností. Prosíme dbejte pokynů uvedených na kontejneru a do nádoby ukládejte pouze rostlinné oleje nalité do PET lahví.
  • Na místě obvyklém již byly přistaveny 2 kontejnery na bioodpad. Žádáme občany, aby do kontejnerů ukládali pouze odpad, který tam patří. V loňském roce byly problémy. V kontejnerech byl i odpad, který tam nepatří, odpad se musel přebírat, třídit a tím byly i vyšší náklady na vývoz. Svozová firma upozornila, že při opakování této skutečnosti nebude kontejnery vyvážet.
Sdílet