Poklep základního kamene a sousedské posezení 2019

Dne 18.5.2019 jsme byli u příležitosti slavnostního poklepu základního kamene novostavby kulturního domu. Slavnostního poklepu su zúčastnil projektant Ing.Zdeněk Musil, dále Josef Havlíček a členové obecního zastupitelstva -paní starostka Bc.Jana Uchytilová, místostarosta Jan Večeřa,dále Ladislav Kremláček, Jan Kafka, Stanislav Pacal, Josef Mezlík, Josef Doležal. A samozdřejmě všichni sousedé a přátelé obce Hroznatín.

Po skončení ceremoniálu jsme se přesunuli do památníku Ludvíka Svobody,kde byl připraven pro všechny zúčastněné výborný a vydatný oběd,nechybělo občerstvení na stolech,víno pivo,káva…O veškerý servis a aby nic nechybělo na stolech se perfektně postaraly naše místní dámy,především paní Jarka Pacalová a Blanka Mejzlíková,které se podilely i na veškerých přípravách této kulturní akce.

Musím tu pozdvihnout i kulturní program. Přijely děti za Základní školy Rudíkov,pod vedením paní učitelky Mgr.Soni Chládkové a všechny nás v sále dokázaly svými tanci, Polkou a Country, parádně rozpohybovat.Na konci vystoupení děti sklidily obrovský potlesk. Velkou zajímavostí bylo i promítaní fotek z akcí Mikroregionu Horácko,do kterého patří i Hroznatín.

Živá hudba,tanec,skvělá přátelská nálada-to vše panovalo až do nočních hodin. Moc jsme si to užili. Mimořádné poděkování patří paní starostce Bc.Janě Uchytilové za obrovské pracovní nasazení a pili.


Sdílet