Posted in Aktuality

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hroznatín

http://hroznatin.cz/bfd_download/navrh-zpravy-o-uplatnovani-uzemniho-planu-hroznatin/

Sdílet
Více.. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Hroznatín
Posted in Aktuality

Pozvánka na Pečuji doma – a co s tím?

Sdílet
Více.. Pozvánka na Pečuji doma – a co s tím?
Posted in Aktuality

Půjčovna kompenzačních pomůcek zve na Den otevřených dveří

Sdílet
Více.. Půjčovna kompenzačních pomůcek zve na Den otevřených dveří
Posted in Aktuality

Středisko služeb sv. Zdislavy Třebíč

PDF informace Středisko služeb sv. Zdislavy Třebíč (2)

Sdílet
Více.. Středisko služeb sv. Zdislavy Třebíč
Posted in Aktuality

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

http://hroznatin.cz/bfd_download/v-e-r-e-j-n-a-v-y-h-l-a-s-k-a/

Sdílet
Více.. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Posted in Aktuality

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY

http://hroznatin.cz/bfd_download/o-z-n-a-m-e-n-i-zahajeni-rizeni-o-povoleni-uzavirky-a-narizeni-objizdky/

Sdílet
Více.. O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Posted in Aktuality

Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

http://hroznatin.cz/bfd_download/ke-zverejneni-pouze-elektronicky-priloha-ke-zprave-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2022/

Sdílet
Více.. Příloha ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Posted in Aktuality

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

http://hroznatin.cz/bfd_download/zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni/

Sdílet
Více.. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Posted in Aktuality

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2028

http://hroznatin.cz/bfd_download/strednedoby-vyhled-rozpoctu-2024-2028/

Sdílet
Více.. Střednědobý výhled rozpočtu 2024 – 2028
Posted in Aktuality

VODOVODY A KANALIZACE Závěrečný účet za rok 2022 – návrh

http://hroznatin.cz/bfd_download/vodovody-a-kanalizace-zaverecny-ucet-za-rok-2022-navrh/

Sdílet
Více.. VODOVODY A KANALIZACE Závěrečný účet za rok 2022 – návrh